Projekti

Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART)

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa.

Tavoite ja tehtävät

Luovan talouden merkityksen korostuminen liittyy koko taloudellisen tuotannon murrokseen. Luovien alojen
osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä.
Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät
suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä,
mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen.
Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka
aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana
yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa. TaideART toteutetaan 1.11.2015–31.10.2017, ja se
pohjaa aiemmin toteutettuihin taiteilijan työllistymistä edistäviin hankkeisiin ja vastaa osaltaan Cuporen tutkimuksessa
”Pitäisi laajentaa työalaansa” esille nostettuihin taiteen kentän ja koulutuksen ongelmakohtiin.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Juha Suonpää
juha.suonpaa [at] tamk.fi