Synthetic Chemistry

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Kemia ja uudet materiaalit

Ryhmä keskittyy uusien hyödyllisten molekyylien ja synteesimenetelmien kehittämiseen. Tutkimuksessa käytetään hyväksi nykyaikaisia orgaanisen kemian ja molekyylien rakenteen selvityksen menetelmiä.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmän tavoitteena on löytää uusia reaktioita ja reaktiomekanismeja, tutkia uusia bioaktiivisia rakenteita ja valmistaa valoaktiivisia molekyylejä farmaseuttisiin sekä materiaali- ja valoteknisiin sovelluksiin.

Ryhmän päämääränä on luoda ympäristö innovatiiviselle synteettisen kemian tutkimukselle, jonka tuloksilla on ratkaiseva vaikutus yhteiskunnallisesti merkittäviin ongelmiin. Tutkimuksemme kolme päälinjaa ovat:

  1. valon energian hyödyntäminen uusilla materiaaleilla
  2. uudet antimikrobiset yhdisteet
  3. luonnonvarojen hyödyntäminen.

Tutkimustoimintamme pohjautuu kansainvälisesti tunnustettuun synteettisen kemian asiantuntemukseen. Se kattaa korkean resoluution spektroskopiamenetelmät sekä laskennallisen mallinnuksen käyttäen DFT ja TD-DFT. Tutkimusta tehdään yhteistyössä muiden tutkimusryhmien kemistien, fyysikkojen ja biologien kanssa.

Tutkimushakkeitamme:

  • Valoenergiaa hyödyntävät materiaalit (Tutkimusta johtaa A. Efimov)
  • Valoaktivoidut antimikrobiset materiaalit (Tutkimusta johtaa A. Efimov)
  • Biomassapohjaiset pienmolekyylit synteesin lähtöaineina (Tutkimusta johtaa N. Candeias)
  • Bioaktiivisten molekyylien valmistus (Tutkimusta johtaa N. Candeias)

Yhteyshenkilöt

Alexandre Efimov

Ryhmänjohtaja

alexandre.efimov [at] tuni.fi

+358 40 198 1134

 

Nuno Candeias

Ryhmänjohtaja

nuno.rafaelcandeias [at] tuni.fi

+358 40 198 1131