Projekti

STASKO: Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus, Viestintätieteet | Tieteenala: Historia, Viestintä

STASKO-hankkeessa rakennetaan, jalostetaan ja analysoidaan suuria tietokanta-aineistoja, jotka liittyvät toisen maailmansodan historiaan Suomessa. Aineistoja käytetään sodan sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimiseen, niin että numerodatan takaa voidaan päästä kiinni myös sodan kokeneiden ihmisten kokemus- ja tunnehistoriaan. Näin syntyvää uutta tietoa hyödynnetään myös lukio-opetuksen ja museoesitysten suunnittelussa. STASKO toimii COMET-tutkimuskeskuksen alaisuudessa ja sen rahoittajana on Suomen Kulttuurirahasto. Hanketta johtaa dos. Ville Kivimäki.