Supercontinuum source (white laser), which contains several wavelenghts of light (colors).
Tutkimusryhmä

Soveltava optiikka

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Fysiikka | Tieteenala: Fotoniikka

Soveltavan optiikan tutkimusryhmä keskittyy vaativiin optisen spektroskopian (valon ja aineen vuorovaikutukseen perustuviin) menetelmiin pääasiassa kaasumaisten atomi- ja molekyylipitoisuuksien monitoroimiseksi. Ydinosaamisaluettamme ovat muun muassa voimalaitosten polttoprosessien monitorointi, alfasäteilyn etähavainnointi, sään ja ilmanlaadun tutkimus valotutkalla, taudinaiheuttajien havainnointi juomavedestä, fluoresoivien nanorakenteiden laserkirjoitus sekä superjatkumovalonlähteiden hyödyntäminen hivenkaasujen monitorointiin.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmämme tavoitteena on kehittää yhteiskunnan kannalta merkittäviin toimintoihin optisia ratkaisuja, jotka ovat nykyisiin menetelmiin verrattuna tarkempia, nopeampia ja turvallisempia. Uusien tekniikoiden tutkimuksen ja kehittämisen lisäksi keskeinen pyrkimyksemme on osoittaa näiden menetelmien toimivuus myös todellisessa käyttöympäristössä sekä edistää kehitetyn teknologian kaupallista hyödyntämistä.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Juha Toivonen

professori
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilö(t)