Projekti

SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen tavoitteena on kehittää monipuolisesti osaamista yrityksissä ja järjestöissä. Osaamisen teemoja ovat työhyvinvointi, tuottavuus, muutosjohtaminen, henkilöstön osallisuus, digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä, laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, sote-palvelujärjestelmän rakenneuudistus, lainsäädäntö ja ohjeistus, tulevaisuuden ennustaminen sekä reagointikyky.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen avulla luodaan ja rakennetaan alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja eri toimijoiden kesken, käyttäen apuna mentorointia. Lisäksi suunnitellaan yhdessä toimintamalleja työhyvinvoinnin ja tuottamisen lisäämiseksi yrityksissä ja järjestöissä. Hankeessa kehitetään työhyvinvoinnin ja tuottavuuden arviointia määrällisesti ja laadullisesti.

Hankkeen toteuttajat: Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Tampereen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry ja Opintotoiminnan keskusliitto ry/Opintokeskus Sivis.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Merja Sinkkonen
merja.sinkkonen [at] tamk.fi