Projekti

Sota-ajan kirjeenvaihdon lingvistinen tutkimus

Toisen maailmansodan aikainen kirjeenvaihto oli Suomessa laajaa, ja sotavuosilta säilyneet kirjeet tarjoavat ainutlaatuisen aineiston paitsi historian- myös kielentutkijoille. Tampereen yliopistossa sota-ajan kirjeiden lingvististä tutkimusta tehdään opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä. Tutkimuksen keskiöön ovat nousseet samat teemat, jotka kiinnostavat myös kirjeaineistojen parissa työskenteleviä historiantutkijoita: inhimillisten tunteiden ja kokemusten ilmaisun muodot sekä kirjeiden ainutlaatuinen rooli ihmisten välisten suhteiden ylläpitäjinä.

Tausta

Tutkimus on kasvanut kattamaan sodan ajan kirjeenvaihtoa ympäri Suomen, ja myös tutkimuskysymysten kirjo on laajentunut. Alun variaationtutkimuksellinen ote sota-ajan kirjeisiin on täydentynyt esimerkiksi syntaksin tutkimuksen, diskurssintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen näkökulmilla.Tutkimusta on esitelty kielitieteellisissä konferensseissa, ja vuonna 2017 julkaistiin kokoomateos "Arjen sirpaleita ja suuria tunteita  Kirjeet sodan sanoittajina ja ihmissuhteiden ylläpitäjinä 19391944".

Sotakirjeaineiston ympärille on muodostunut tutkimusyhteisö "Kirjeklubi", ja tälläkin hetkellä tekeillä on useita opinnäytteitä. Sota-ajan kirjeaineisto mahdollistaa monipuolisen yhteiskunnallisen keskustelun, ja hankkeen tutkijat ovatkin kertoneet aiheestaan niin lehdissä kuin radiossa.

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

Yhteyshenkilöt

Yliopistonlehtori, FT

Liisa Mustanoja

liisa.mustanoja [at] uta.fi

+358 50 318 0769