Projekti

Sometaduuniin - sosiaalinen media työhaun ja rekrytoitumisen apuna

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeessa haetaan ratkaisuja kolmeen keskeiseen kehittämiskohteeseen: 1) korkeakoulutettujen työllistymiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, 2) työnantajien ja korkeakoulutettujen kohtaamiseen digitalisoituvissa ympäristöissä ja työmarkkinoilla sekä 3) digiloikan vahvistamiseen korkeakoulujen uraohjauksessa.

Tavoite ja tehtävät

Sometaduuniin-hankkeen avulla lisätään korkeakoulun ohjaustoimijoiden valmiuksia edistää työnhaun sekä oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taitoja ja mahdollistetaan niiden kehittyminen. Hankkeen tavoite on saada aikaan pysyvä muutos ohjauskäytänteisiin: digitaalisia työvälineitä voidaan hyödyntää nykyistä paremmin esimerkiksi työelämän ja opiskelijoiden kohtaamisissa. Lisäksi edistetään opiskelijoiden valmiuksia käyttää sosiaalista mediaa oman työllistymisensä tukena. Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista ja toimintaa, jotka ovat käytettävissä kaikissa korkeakouluissa.

Hankkeessa haetaan ratkaisua kolmeen pääteemaan: korkeakoulutettujen työllistyminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, työnantajien ja korkeakoulutettujen kohtaaminen digitalisoituvissa ympäristöissä ja työmarkkinoilla sekä korkeakoulujen uraohjauksen digiloikan vahvistaminen. Hanketta on valmisteltu ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri hanketoimijoiden kanssa ja lisäarvoa hankkeelle tuo eri korkeakoulusektorien (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) väillä tehtävä yhteistyö sekä alueellinen yhteistyö.

Hankkeen toimenpiteinä ovat sosiaalisen median avulla tapahtuvan työnhaun ja rekrytoitumisen käytäntöjen selvittäminen ja näkyväksi tekeminen korkeakoulujen henkilökunnalle ja opiskelijoille, joista tiedotetaan ja informoidaan myös työelämää. Saadun tiedon pohjalta kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspaketteja korkeakoulujen ohjaustoimijoille ja opiskelijoille, jotka ovat valtakunnallisesti kaikkien hyödynnettävissä. Rekrytoitumisen edistämiseksi kokeillaan virtuaalisia kohtaamisia työantajille ja opiskelijoille.
Painopisteenä hankkeessa ovat alat, joista ei valmistuta tiettyyn ammattiin:
- Opiskelijan näkökulmasta tavoitteena on lisätä valmiuksia sosiaalisen median avulla työllistymiseen, digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen työnhaussa sekä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen.
- Oppilaitoksen näkökulmasta tavoitteena on lisätä osaamista ja valmiuksia sosiaalisen median ja muiden digitaalisten välineiden käyttöön uraohjauksen välineenä
- Työpaikkojen näkökulmasta tavoitteena on edistää työnantajien valmiutta some-rekrytointiin.
- Kohtaamisten edistämisen näkökulmasta tavoitteena on kehittää virtuaalisten kohtaamismahdollisuuksien (esim. FB, LinkedIn, JobStep, Jobiili.fi) sisältöjä, toteutustapoja ja toimivuutta työnantajille ja opiskelijoille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat, korkeakoulujen ohjausta ja uravalmennusta/uraohjausta tekevät henkilöt, eli lähes koko korkeakoulujen henkilöstö. Pilottiryhmiä ovat sosionomi-, matkailu- ja tradenomiopiskelijat.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Outi Rantanen
outi.rantanen [at] tamk.fi