Projekti

Social Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC)

Social Sciences and Humanities Open Cloud -hanke vahvistaa eurooppalaisia avoimen tieteen infrastruktuureita erityisesti ihmistieteiden aloilla rakentamalla pilvipohjaisia ratkaisuja, joilla data, työkalut ja koulutus tuodaan tutkijoiden saataville.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on siirtyminen nykyisestä, tieteenalakohtaisesti hajautuneesta, sähköisestä tutkimusinfrastruktuurista kehittyneeseen pilvipohjaiseen tutkimusinfrastruktuuriin. Uusi infrastruktuuri mahdollistaa datan jakamisen FAIR-periaatteiden mukaan, työkalujen kehittämisen ja tarjoamisen koko tutkimuksen elinkaaren ajaksi sekä koulutuksen tarjoamisen yli tiedealojen.  

SSHOC-hanketta koordinoi yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) ja siihen osallistuu yhteensä 47 organisaatiota.  

Tietoarkisto on keskeisesti mukana hankkeen työpaketeissa, jotka keskittyvät metadatan ja datan yhteentoimivuuden varmistamiseen ja tutkimusdatan arkistoinnin ja jatkokäyttöön saattamisen luotettavuuden ja laadun takaamiseen.

Rahoituslähde

EU

Koordinoiva organisaatio

Consortium of European Social Science Data Archives, Finnish Social Science Data Archive

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Mari Kleemola

kehittämispäällikkö
Tietoarkisto