Projekti

Smart Urban Security and Event Resilience

Hankkeen tarkoituksena on parantaa jokapäiväistä kaupunkiturvallisuutta asukkaiden ja vierailijoiden osalta Tampereella. Toisena tavoitteena on parantaa tapahtumaturvallisuutta.
Hankkeessa rakennetaan toimintamalli, missä turvallisuustoimijoiden yhteistyötä kehitetaan ja teknologista ratkaisua kehitetään paremman tilannekuvan saavuttamiseksi ja turvallisuustapahtumien ennalta ehkäisemiseksi.

Tavoite ja tehtävät

SURE - Älykäs kaupunki- ja tapahtumaturvallisuus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli ja teknologia kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Toimintamallin kehittämisessä tavoitteena on eri timijoiden välisen yheistyön kehittäminen saumattomaksi.
Teknologian avulla tilannekuva pyritään saamaan tarkaksi ja reaaliaikaiseksi. Onnettomuus- ja muut riskit pyritään havaitsemaan nykyistä aikaisemmin, jolloin riskien toteutuminen voidaan ehkäistä.

Uuden toimintamallin avulla turvallisuustapahtumien määrän tavoitellaan pienentyvän.

Hankkeen kesto on kolme vuotta 1.9.2019 - 31.8.2022. Hanke saa rahoitusta EU:n Urban Innovative Action-ohjelmasta.

Rahoituslähde

Urban Innovation Actions (UIA) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Petri Murtomäki
petri.murtomaki [at] tuni.fi