Light purple background
Projekti

Selvitys: kielivähemmistöjen tiedonsaanti ja kokemukset koronavirusepidemian aikana 23.3 – 20.4.2020

Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle nopeasti tietoa siitä

  • minkä kanavien kautta Suomessa asuvat venäjän-, somalin- ja arabiankieliset vähemmistöt saavat tietoa koronaviruksesta
  • millaisia mielikuvia, kokemuksia ja ajatuksia heillä on vallitsevasta tilanteesta ja
  • miten he ovat itse suojautuneet taudilta.

Aineisto kerätään puhelinhaastatteluin. Haastatteluissa keskitytään vanhempaan väestöön, jonka suomen kielen taito on puutteellinen.  

Selvityksen rahoittaa Koneen Säätiö. Selvitys toteutetaan Tampereen yliopistossa.

Yhteyshenkilö(t)

Lue lisää