Projekti

Sähköturvallisuustutkinnon kehittämishanke 2018 -2020

Projettin tavoitteena on koota kokonaiskuva alaan liittyvistä säädöspohjaisista vaatimuksista sekä koota yhteinen tehtäväpankki ja verkkokurssi sähköpätevyysaineistoista.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa tehdään selvitys sähkö- ja talotekniikka-alaan (mm. energiatehokkuuteen) liittyvistä, eri säädöksissä olevista vaatimuksista, niiden arvioinnista ja vaatimuksista. Selvityksen avulla saadaan kokonaisnäkemys tilanteesta, mutta myös alan opiskelijoille lisätietoa alan vaatimuksista.
Sähköpätevyyden tehtäväpankkia kehitetään niin, että tuloksena syntyy avoimesti tarjolla oleva verkko-opintokokonaisuus. Tarjonnalla sekä yhdenmukaistetaan alan kouluttajien osaamistavoitteita että tarjotaan laajasti tekniikan alan opiskelijoille mahdollisuutta täydentää osaamistaan sähköturvallisuuden alueella.
Projektiin osallistuvat ammattikorkeakoulut: TAMK, Savonia, OAMK, JAMK ja SAMK.

Rahoituslähde

Säätiöt (2018 alkaen)

Yhteyshenkilöt

Pirkko Harsia
pirkko.harsia [at] tamk.fi