Projekti

Sähköisen liikenteen liiketoimintainnovaatiot - InnoEVi

Projektissa muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden sähköisen liikkumisen palveluista, niihin liittyvästä liiketoimintaekosysteemistä ja infrastruktuurivaikutuksista. Projekti luo pohjaa uudelle innovatiiviselle liiketoiminnalle tulevaisuuden voimajärjestelmän ja liikenneinfrastruktuurin päälle muodostuvalla alustalla.

Projektin toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopisto (prof. Pertti Järventaustan ja apulaisprofessori Heikki Liimataisen tutkimusryhmät) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (prof. Jarmo Partasen ja prof. Samuli Honkapuron tutkimusryhmät). Projektin toteutukseen liittyy läheinen yhteistyö Dortmundin teknillisen yliopiston kanssa.

Tausta

Nykyinen tieliikenne on merkittävä CO2-päästöjen aiheuttaja ja ilman laatuun vaikuttava tekijä kaupungeissa. Mobility-as-service (MaaS) tyyppisten palvelujen lisääntyessä auton omistaminen yksityiselle kuluttajalle ei enää ole oleellista. Liikenteen sähköistyminen voi tuoda uusia elementtejä MaaS palveluihin ja julkiseen liikenteeseen. Yhtenä keskeisenä yhdistävänä tekijänä on latausratkaisujen kehittäminen siten, että ne tukevat niin sähköenergiajärjestelmän tarpeita kuin erilaisten MaaS palveluiden toteuttamista. Tämä edellyttää erilaisten perinteisesti eri toimialoilla toimivien toimijoiden muodostamaa uudenlaista vuorovaikutteista ekosysteemiä, jossa yhdistyy eri toimijoiden tarpeet niin MaaS palveluiden kuin sähköenergiajärjestelmän hallinnan näkökulmasta.  

Projektissa on tavoitteena määritellä ja demonstroida uudenlaisia palveluja sekä niihin liittyviä liiketoimintamalleja sekä tutkia niiden vaikutusta ympäröivään infrastruktuuriin.

Tavoite ja tehtävät

Co-Creation rahoitusmallin mukaisesti projektin tavoitteena on määritellä projektisuunnitelma pidempiaikaiselle yritysten kanssa yhteistyönä toteutettavalle hankkeelle jatkokehittämällä alustavia tutkimusideoita yritysten kanssa sekä rakentamalla erilaisia yrityksiä sisältävää kumppanuusverkostoa. Projektissa tarkasteltavat kysymykset ovat globaaleja, jolloin myös uudenlaisilla ekosysteemeillä on luonnostaan liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Tätä edesauttaa projektissa tehtävä tiivis yhteistyö Dortmundin yliopiston ja heidän saksalaisen yhteistyökumppaniverkostonsa kanssa.

Rahoituslähde

Business Finland

Koordinoiva organisaatio

Lappeenranta University of Technology, TU Dortmund University

Contact persons

Pertti Järventausta

Professori

pertti.jarventausta@tut.fi

+358 40 549 2384

 

Heikki Liimatainen

Assistant professor

heikki.liimatainen@tut.fi

+358 40 849 0320