Projekti

SafePotential - Toolbox for Safety Performance Measurement

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Tuotantotalous
Rakennustyömaa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää:

1) mikä on turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen ja erityisesti sen hyödyntämisen kypsyystila, 2) miten turvallisuussuorituskykyä ja sen muodostumista voidaan kuvata karttamallinnoksen avulla sekä 3) miten erityyppistä mittaustietoa voidaan yhdistää ja visualisoida, jotta tieto tukisi paremmin proaktiivista turvallisuusjohtamista ja tarjoaisi ymmärrystä turvallisuussuorituskyvystä eri tarkastelutasoilla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän eri toimalan yrityksen kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto. Hanke  kuuluu eurooppalaiseen Saf€ra-ohjelmaan, ja sen yhteistyöyliopistona on University of Belgrade (UoB).

Lisätietoa projektin nettisivulta: https://projects.tuni.fi/safepotential/