Projekti

Ryhmä haltuun!

Tavoite ja tehtävät

Osallistujat oppivat lähipäivien aikana oman kokemuksen kautta ryhmän ohjaamisen toiminnallisia
menetelmiä, jolloin heidän oma ajattelu-, toiminta- ja ohjaustapansa kehittyy. Osaamista voidaan hyödyntää
jokaisessa oppiaineessa ja kaikenlaisissa oppimistilanteissa oppimistavoitteita unohtamatta.

Ryhmä haltuun 3op 40os

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)