Hyppää pääsisältöön

Ryhmä haltuun!

Tampereen ammattikorkeakoulu
5.5.2021–31.12.2022
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Hankkeen tavoitteena on osallistujien osaamisen kehittäminen ryhmän pedagogiseen hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa. Ryhmänohjauksellinen osaaminen mahdollistaa ryhmän jäsenten voimavarojen ja osaamisen hyödyntämisen. Hankkeen tuloksena ryhmästä tulee oppimista ja koulunkäyntiä motivoiva tekijä. Toimivassa ryhmässä jokainen voi osallistua omana itsenään, kiusaaminen vähenee ja ongelmatilanteet käsitellään. Tätä kautta ohjaajan tehtävä ja työn hallinta helpottuu. Samalla oppijoiden toimijuus ja osallisuus vahvistuvat osallistavan ohjauksen/opetuksen myötä.

Tavoite ja tehtävät

Osallistujat oppivat lähipäivien aikana oman kokemuksen kautta ryhmän ohjaamisen toiminnallisia
menetelmiä, jolloin heidän oma ajattelu-, toiminta- ja ohjaustapansa kehittyy. Osaamista voidaan hyödyntää
jokaisessa oppiaineessa ja kaikenlaisissa oppimistilanteissa oppimistavoitteita unohtamatta.

Ryhmä haltuun 3op 40os

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi