Hands holding food packages
Projekti

RUOKO - Ruokaa kotiin kestävästi ja älykkäästi

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Materiaalioppi

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston RUOKO-hanke pyrkii laajalla yhteistyöllä kehittämään take away -ruokapakkauksille ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ja uusia kierrätysratkaisuja. RUOKO -hankkeessa kehitetään kestäviä, älyominaisuuksin varustettuja, elintarviketurvallisia ja toimivia kiertotalouteen pohjautuvia materiaali-, pakkaus- ja kuljetusratkaisuja ruokatuotteiden ja valmisaterioiden ulosmyyntiin pirkanmaalaisten pk-yritysten kanssa. Hankkeen energia- ja kustannustehokkaat toimintamallit auttavat matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä ja näihin liittyviä tahoja (mm. logistiikka, pakkausmateriaalitoimittajat ja -jalostajat, muotoilu, palveluntuottajat) koronan aiheuttamissa toimintaympäristön äkillisissä muutoksissa.

Hankkeessa tavoitteena on löytää kuluttajan kannalta toimivat kiertotalouteen pohjautuvat materiaali- ja pakkausratkaisut, parantaa älyominaisuuksien käyttäjäystävällisyyttä, helpottaa omavalvonnan seurantaa, selvittää ratkaisujen käyttäjäystävällisyyttä, ekologisuutta ja ekonomisuutta sekä kehittää aiheeseen liittyvää yhteistyötoimintaa Pirkanmaan alueella. Toimenpiteitä ovat mm. materiaalitutkimus, aineistonkeruu älyominaisuuksia hyödyntäen ja älyominaisuuksien hyödyllisyyden kartoitus, ratkaisujen arviointi elintarviketurvallisuuden, käytettävyyden, hiilijalanjäljen ja kustannusten näkökulmasta sekä työpajat ja seminaarit pk-sektorin yrityksille. Tuloksena on kuluttajaystävällinen ja kustannustehokas pakkausratkaisu, kotitalouksien lajitteluprosentti kasvu, ymmärrys ratkaisujen turvallisuudesta ja hyödynnettävyydestä, tiekartta ekologisesti ja taloudellisesti kestävistä, käyttäjäystävällisistä pakkaus- ja kuljetusratkaisuista sekä RUOKO-ekosysteemi, joka edesauttaa hiilineutraaliuden saavuttamista.

Tavoitteet ja tehtävät

Tavoite 1: Kehitettävät materiaali- ja pakkausratkaisut ovat käyttäjälähtöisiä
Tavoite 2: Pakkauksiin valitut ’älyominaisuudet’ kertovat kuluttajalle miten toimia oikein
Tavoite 3: Kehitettävät ratkaisut täyttävät omavalvonnan ja elintarvike- ja tuoteturvallisuuden kriteerit
Tavoite 4: Kehitettävät pakkausratkaisut edistävät kestävää bio- ja kiertotaloutta Pirkanmaalla
Tavoite 5: Hankkeen toteuttaminen edesauttaa ekosysteemin muodostumista Pirkanmaalle

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma

EU - Euroopan aluekehitysrahasto logo

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Johanna Lahti

yliopistotutkija
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Henkilöprofiili

Tiina Wickman-Viitala

Lehtori
Liiketoiminta
Tiina Wickman-Viitala

Uutisia