Projekti

Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Siitä lähtien kun rokotteita on kehitetty, osa kansalaisista on epäillyt rokotteiden merkitystä, turvallisuutta ja tehokkuutta terveyden hoitamisessa. Osa kansalaisista kyseenalaistaa rokotteiden tarpeen eikä halua rokotteita itselleen eikä lapsilleen. Rokotteita epäröivät henkilöt saattavat olla hyvin perillä rokotteista ja niiden tutkituista haittavaikutuksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista. Terveysalan ammattilaisilla on haasteita rakentaa luottamuksellisia suhteita näihin asiakkaisiin. Ammattilaisten tulee osata kohdata rokotteita epäröiviä ihmisiä, että ihmiset voivat tehdä omat terveyttä koskevat valintansa. Ammattilaisten tulee myös pystyä vastaamaan rokotteita epäröivien kysymyksiin ja huoliin.

Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa -hankkeen tavoitteena on auttaa terveysalan ammattilaisia valmistautumaan rokotteita epäröivien kohtaamiseen. Hankkeessa:

1) autamme terveysalan ammattilaisia valmistautumaan rokote-epäröinnin kohtaamiseen antamalla heille ajantasaista tietoa rokote-epäröinnin alueellisesta ja kansallisesta tilanteesta; tämä tieto koostuu (a) kriittisestä aiemman rokote-epäröinnin tutkimuksen yhteenvedosta, (b) Eurobarometer 91.2 -kyselytutkimuksen tilastollisesta analyysistä (27 524 vastaajaa 28 maassa), (c) vuosien 2019–2021 media-aineiston määrällisestä ja laadullisesta analyysistä ja (d) valituilla alueilla paikallisilla terveysasemilla tehtyjen terveysalan ammattilaisten ja rokotteita epäröivien haastattelujen ja vastaanottotilanteiden havainnointien analyysistä;

2) tarjoamme terveysalan ammattilaisille valmiuksia, tukea ja vertaistukea rokote-epäröinnin kohtaamiseen, ottaen huomioon, että osa terveysalan ammattilaisista voi itse epäröidä ottaa rokotteita. Kehitämme terveysalan ammattilaisten rokote-epäröinnin kohtaamisen taitoja tutkimukseen valituilla alueilla. Arvioimme näiden keinojen ja tukitoimien käytettävyyttä ja mahdollista siirrettävyyttä muille alueille;

3) vaikutamme tulevien terveysalan ammattilaisten koulutukseen, vahvistaen lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden tietoja rokote-epäröinnistä ja heidän taitojaan kohdata rokote-epäröintiä tulevalla ammattiuralla;

4) laadimme hankkeen perusteella alueellisia, kansallisia ja euroopanlaajuisia suosituksia rokote-epäröinnin kohtaamiseen.

 

Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST) on eurooppalaisesta Horizon 2020 -tutkimusohjelmasta rahoitettu hanke. Hanke toteutetaan Suomessa, Belgiassa, Puolassa, Tsekissä, Italiassa, Portugalissa ja Iso-Britanniassa. Sitä koordinoi Tampereen yliopisto ja sen vastuullisena johtajana toimii yliopistotutkija, sosiologian dosentti Pia Vuolanto. Hanke on osa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTIn tutkimustoimintaa.

 

The EU emblem

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 965280.

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Pia Vuolanto

yliopistotutkija, kollegium
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pia Vuolanto