Projekti

Rokokoo - Robotiikan koulutus kasvuyritysten ohjenuorana

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Robotiikan koulutus kasvuyritysten ohjenuorana –hankkeessa keskitytään luomaan uutta osaamispääomaa ja levittämään sitä Satakuntaan, jotta alueen yritysten kilpailukyky kasvaa. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti merkittävä ROS-robottiekosysteemiin keskittyvä täydennyskoulutuskokonaisuus, joka osaltaan mahdollistaa Satakunnan älykkään erikoistumisen robotiikassa. Koulutuskokonaisuus tuo merkittävän lisän alueen aikuiskoulutustarjontaan. Koulutuskokonaisuus antaa koulutettavalle osaamispohjan, jonka avulla voi kehittää ja tehostaa työnantajayrityksen toimintaa tai perustaa oman yrityksen. Koulutuskokonaisuus kehitetään korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä. Sisältöjen tueksi rakennetaan korkeakoulujen yhteinen, sähköinen koulutusalusta, jonka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Jere Grönman

projektipäällikkö
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta