Hyppää pääsisältöön

Rohkeasti uudistamaan

Tampereen ammattikorkeakoulu
6.5.2020–31.12.2021
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä
toteuttamaan ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Lähtökohtana
hankkeelle ovat sekä työ- ja elinkeinoelämän muutokset, että kohderyhmän osaamistarpeet.
Hankkeessa on viisi koulutusosiota, jotka pohjautuvat Rohkeasti uudistamaan –
osaamiskokonaisuuteen (www.rohkeastiuudistamaan.fi). Henkilökohtaistamisen, ohjauksen,
uusien oppimisratkaisujen, arvioinnin sekä oman työn johtamisen kehittämistä tuetaan
koulutuksen, tutkimusperustaisen tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen avulla. Hankkeen
tuloksena osallistujien kyky arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti omaa pedagogista osaamista ja
työyhteisön käytäntöjä lisääntyy. Hanke toteutetaan alueellisina koulutuksina, jotka on suunniteltu
ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä.
Hankkeessa on viisi viiden opintopisteen laajuista osiota:
1. henkilökohtaistaminen
2. ohjaus
3. oppimisen tavat ja mahdollisuudet
4. näytöt ja osaamisen arvionti
5. oman työn johtaminen ja kehittäminen

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi