Projekti

Rohkeasti eteenpäin

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan
ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti.
1. Opiskelija henkilökohtaistamisen keskiössä 5op 18os
2. Osaamisen hankkimisen monimuotoisuus 5op 18os
3. Osuvuutta ja laatua osaamisen arviointiin 5op 18os
4. Johda ja kehitä omaa työtäsi 5op, 18os

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)