safety
Projekti

RiskiOnni – Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Tuotantotalous

Tutkimuksen aiheena on työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien riskienarviointia työpaikoilla tekevien henkilöiden riskienarviointiosaaminen ja riskienarvioinnin onnistuminen. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että riskejä jää tunnistamatta ja hallitsematta riskienarvioinnin osaamisen ja työvälineiden rajoitusten takia. Riskienarvioinnin onnistumisen arviointiin ei ole käytettävissä yleisesti hyväksyttyä viitekehystä ja muutenkin ohjeistusta on saatavilla vain vähän. Tarvitaan lisää tutkimusta tukemaan laadukkaan ja onnistuneen riskienarvioinnin tekemistä käytännössä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista tukea työpaikoilla riskienarviointia tekevien henkilöiden riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti, joka sisältää tietoa ja työvälineitä riskienarvioinnin kehittämiseen osaamisen tukemisen ja onnistumisen arvioinnin näkökulmista.

Rahoituslähde

Työsuojelurahasto, sosiaali- ja terveysministeriö, osallistuvat yritykset sekä Tampereen yliopisto

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Sari Tappura

yliopisto-opettaja, Turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuus
Johtamisen ja talouden tiedekunta