RESPMAN Research Group

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta

RESPMAN Research Group tutkii liiketoiminnan, yhteiskunnan ja luonnon suhteita moninaisista näkökulmista, kuten vastuullinen johtaminen ja liiketoiminta, sidosryhmävuorovaikutus ja kestävä kehitys. Tutkimusryhmä on toiminut vuodesta 2006 lähtien Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

RESPMAN Tutkimusryhmän erityisosaamista on:

  • Vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen
  • Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja vastuullisuusraportointi
  • Sidosryhmävuorovaikutus
  • Yritysetiikka

Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi ryhmä osallistuu vastuullista liiketoimintaa ja yritysetiikkaa käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä yritystoimijoiden kanssa liittyen vastuulliseen liiketoimintaan, yritysetiikkaan, sidosryhmäjohtamiseen ja –strategioihin.

RESPMAN Tutkimusryhmä järjestää vuosittain seminaarin Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät.

Yhteyshenkilö(t)