Rakennussuunnittelu ja kestävä asuntoarkkitehtuuri

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta

Rakennussuunnittelu ja kestävä asuntoarkkitehtuuri tutkimusyhteisössä yhdistyy alan ammatillinen ja tutkimuksellinen huippuosaaminen. Tutkimme alan teoreettisia, historiallisia, käytännöllisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia ja edistämme yhteiskunnallista kehitystä. Luomme uusia lähestymistapoja kestävään asumiseen ja julkisten rakennusten suunnitteluun, tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kehitämme arkkitehtuurin teoriaa, menetelmiä ja suunnitteluprosesseja. Tutkimusryhmiämme ovat spekulatiiviseen ja tilan tutkimukseen keskittyvä SPREAD sekä kestävään asuntosuunnitteluun keskittyvä ASUTUT.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Teemme käytännöllisiä, teoreettisia, taiteellisia ja tieteellisiä näkökulmia yhdistävää tutkimusta, joka edistää arkkitehtuurin kehitystä ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Sovellamme ja kehitämme alan teorioita ja menetelmiä, tuotamme arkkitehtonisia ja tilallisia innovaatioita ja edistämme yhteiskunnalle tärkeitä muutoksia. Tutkimusalueitamme ovat arkkitehtisuunnittelu, julkisten rakennusten suunnittelu, arkkitehtuurin harjoittaminen, arkkitehtuurin teoria, joustava asuintila, ‘integroitu ja yhteisöllinen asuminen, rakennusten energiatehokkuus, terveys ja hyvinvointi sekä kestävä arkkitehtuuri.

Yhteyshenkilöt

Ilmari Lahdelma

Professori

 

Fernando Nieto

Associate Professor (tenure track)

 

Sofie Pelsmakers

Assistant Professor (tenure track)