Projekti

Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (RELATE)

Huippuyksikössä tutkitaan, miten spatiaaliset skaalat, rajat ja territoriot liittyvät nykymaailmassa keskeisiin rajaamisen käytäntöihin. Tutkijat kehittävät innovatiivisia lähestymistapoja liikkuvuuden, rajojen ja territorioiden rakentumisen tutkimiseen neljän teeman kautta: (1) muuttuvat valtiotilat, (2) spatiaalinen sosialisaatio, (3) rajojen ylitykset ja (4) rajaaminen ja kontrolli liikkuvassa maailmassa. Huippuyksikkö pyrkii akateemiseen johtajuuteen territorioiden, rajojen ja liikkuvuuden tarkastelussa.

Tausta

Huippuyksikkö pyrkii useiden toisiaan tukevien projektien ja yhteistyön kautta tuottamaan uutta tietoa territorioiden, rajojen ja liikkuvuuden välisistä suhteista globalisoituvassa maailmassa. Tutkimusteemat käsittelevät mm. valtiomuutosta ja suunnittelua, koulutuksen ja vertaisyhteisöjen merkitystä kansallisessa ja transnationaalisessa sosialisaatiossa, matkailun merkitystä rajojen ylityksessä sekä rajojen kontrollin muuttuvaa luonnetta.

Tavoite ja tehtävät

Pyrkimyksenä on tuottaa sekä teoreettisesti että empiirisesti relevanttia uutta tietoa, josta on hyötyä useiden tieteenalojen piirissä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Oulun yliopisto

Yhteyshenkilöt

Jouni Häkli   professori, osahankkeen johtaja    

jouni.hakli [at] tuni.fi

040 197 3664