Projekti

Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut (C-BoTS)

Hanke kehittää Tietoarkiston palvelujen yhteentoimivuutta muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusdatan palvelujen kanssa. Lisäksi Tietoarkisto parantaa tutkijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa näkyvyyttä sekä oman toimintansa läpinäkyvyyttä.

Tausta

Hankkeella Tietoarkisto vastaa toimintaympäristönsä muutospaineisiin sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden esittämiin toiveisiin. Avoimen tieteen periaatteiden tukeminen on hankkeen keskeisiä tavoitteita.  

Hankkeessa automatisoidaan Tietoarkiston palveluiden käytön raportointia, tutkitaan olemassa olevien anonymisointia avustavien ohjelmistojen soveltuvuutta Tietoarkiston käyttöön ja kehitetään työkaluja kvalitatiivisen tekstiaineiston hallintaan. Hanke sisältää lisäksi kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen keskittyvän työpaketin. Tietoarkiston kumppanina on Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn laboratorio, joka täydentää hanketta tekoälyosaamisella asiasanoittamisen työkaluja kehittävässä työpaketissa.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Finnish Social Science Data Archive, Signal Processing Research Center

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Helena Laaksonen

johtaja
Tietoarkisto