Radical Aerosol Physical Chemistry

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Tutkimuksemme ytimessä ovat nopeat radikaalireaktiot, jotka muodostavat - mutta myös poistavat - ilmansaasteita, ja niiden liittyminen ilmakehän hiukkasmuodostukseen. Käytämme tutkimuksen eturintaman kokeellisia ja teoreettisia työkaluja, etenkin uusia kemiallisen ionisaation massaspektrometrian menetelmiä, sekä myös kvanttikemiallisia laskuja yhdistettyinä master-yhtälö mallinnukseen.

Ryhmän johtaja