Furnace with metal samples
Projekti

Quenching & Partitioning (Q&P) -käsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Materiaalioppi

Monet teollisuuden alat tarvitsevat tulevaisuudessa lujia, mutta helposti muovattavia teräksiä. Perinteisten monifaasiterästen rinnalle on uusien teräksen valmistusmenetelmien myötä noussut uusia vaihtoehtoja. 2000-luvun alussa kehitetyn ns. Quenching & Partitioning (Q&P) –lämpökäsittelyn avulla on mahdollista kehittää uusia kolmannen sukupolven AHSS-teräksiä, joiden mikrorakenne koostuu hiilellä rikastetusta austeniitista martensiittis-ferriittisessä matriisissa. Lopputuloksena saadaan yli 1000 MPa:n murtolujuuden omaavia teräksiä, joiden venymät ovat yli kaksinkertaisia perinteisiin saman lujuisiin monifaasiteräksiin verrattuna. Q&P -käsittelyn vaikutuksia seostettuihin teräslaatuihin, kuten esimerkiksi ruostumattomiin teräksiin, on toistaiseksi tutkittu vain vähän.

Projektin aiheena on Q&P -lämpökäsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä. Tutkimuksen käytännön tavoitteena on selvittää, mitkä mekanismit vaikuttavat Q&P käsitellyn teräksen mikrorakenteeseen ja ominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mitkä mekanismit vaikuttavat keskihiilisten martensiittisten terästen Q&P käsittelyssä syntyvän jäännösausteniitin muovauskäyttäytymiseen. Tutkimuksissa hyödynnetään tietokonesimulaatioita (CALPHAD), teoreettisia laskentamalleja (Matlab), käytännön lämpökäsittelykokeita sekä materiaalikarakterisointia.

Martensite transition

Rahoituslähde

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto, tutkimusryhmäapuraha

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Pasi Peura

professori, Metallimateriaalit, metallitekniikka ja materiaalikarakterisointi
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Pasi Peura