Projekti

Puuosaamista Pirkanmaalle

Päätavoitteet:
1 Kehitetään uudenlaisia puurakentamisen koulutusmalleja laaja-alaisesti yhteistyössä oppilaitosten ja alan mikro- ja
pk-yritysten kanssa.
2 Hankkeella kehitetään puurakennusalan tarvitsemaa koulutuksen tarjontaa ja osuvuutta Pirkanmaalla.
3 Kehitetään rakennusalan opetusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyötä Pirkanmaalla.
4 Kehitetään yhteistyötä puurakennusalan yritysten kanssa riittävän osaamistason varmistamiseksi. Yritysyhteistyöllä
kartoitetaan koko alan osaamisen kehittämisen tarpeet yleisesti ohjaamaan koulutuksen sisältöä. Työ koostuu
oppilaitosten, Metsäkeskuksen ja Ekokumppaneiden järjestämien avoimien ja läpinäkyvien toimintatapojen kautta.
Tavat täydentyvät työn edetessä (esimerkiksi mahdollinen Korona sopeutuminen toimintatavoissa).
5 Määritetään hankintaosaamisen koulutustarpeet Pirkanmaan kunnissa sekä mikro- ja pk-yritysten myyntiosaamisen
koulutustarpeet, ja kehitetään koulutusmalli osaamisen lisäämiseksi.

Tavoite ja tehtävät

Suomessa ja Pirkanmaan alueella puurakentamiseen liittyvissä rakennusalan mikro- ja pk-yrityksissä on haasteena
löytää töihin puurakentamisen alan ammattilaisia. Yrityksillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kouluttaa sisäisesti
työntekijää alan työtehtäviin.

Puuosaamista Pirkanmaalle hankkeessa selvitetään yhteistyössä mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan
koulutustarpeita ja kehitetään alan koulutustarjontaa kaikki oppilaitostasot huomioiden. Tampereen yliopisto,
Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu kokoavat koulutuspaketteja, joita
yritysten henkilökunta testaa pilottikoulutuksissa.

Kaupunkien konserniyrityksillä on tulevaisuudessa haasteena vastata tiukentuviin vähähiilisen julkisen rakentamisen
vaateisiin. Hankkeessa selvitetään konserniyritysten henkilöstön hankintaosaamisen nykytila ja määritetään tarvittava
osaamistaso sekä luodaan koulutusmalli, joka tukee hankintaosaamisen kehittymistä.

Hankkeen tuloksena saadaan koko alan tarpeisiin vastaavaa laadukasta koulutusta, jonka avulla puurakentamisen
alalle saadaan osaajia vastaamaan kasvavaan työvoiman kysyntään. Samalla vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä,
sidosryhmätyöskentelyä ja yritysyhteistyötä.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Hannu Kauranen
hannu.kauranen [at] tuni.fi