Projekti

Purettavasta asuinyhteisöstä uusiin koteihin

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Hyvinvointitieteet

Purettavasta asuinyhteisöstä uusiin koteihin -hankkeessa tutkitaan noin 200 asuntoa käsittävän asuinyhteisön purkavan täydennysrakentamisen ja asukkaiden alueelta eteenpäin asuttamisen prosessia. Erityisen haasteen asuinalueen purkamiselle tuottaa sen useiden asukkaiden haavoittuva yhteiskunnallinen asema.

Tutkimushankkeen avulla tuotetaan tietoa siitä, kuinka eri toimijoiden osallisuus prosessin eri vaiheissa ilmenee ja kuinka pysyviksi ratkaisuiksi asukkaiden prosessin aikana järjestyneet uudet kodit muodostuvat. Asukkaiden siirtymiä asuntomarkkinoilla tutkitaan hankkeessa asumispolku-käsitteen avulla sekä Asunto ensin -mallin näkökulmista. Erityinen mielenkiinto asukkaiden asumispolkujen analyysissa kohdentuu heidän suhteelliseen toimijuuteensa muutosprosessissa. Huomiota kiinnitetään ennen kaikkea siihen, millä tavalla asukkaiden toiveet ja tarpeet huomioidaan. Osana hanketta tuotetaan jäsennys asuinyhteisön tyhjentämisen kokonaisprosessista ja pyritään vastaamaan siihen, miten tutkimushankkeesta saatujen oppien avulla on mahdollista toteuttaa vastaavia, volyymiltaan suuria, asuinyhteisöjen purkamisia ilman, että siitä aiheutuu merkittäviä sosiaalisia haittoja asuinyhteisön asukkaille.

Tutkimushanketta johtaa sosiaalityön professori Kirsi Juhila. Tutkimustiimin jäseniä ovat Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta (SOC) tutkija Jenni Mäki, tutkijatohtori Johanna Ranta, tutkija Henna Takala ja professori Laura Kalliomaa-Puha sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnasta (MAB) tutkijatohtori Päivikki Kuoppakangas ja professori Jari Stenvall. Tutkimus on osa Margi-tutkimusryhmän toimintaa.

Rahoituslähde

Tampereen kaupunki, Suomen Akatemia (Geokoti-hanke: Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa) ja Sustainable Welfare Systems (SWS seed funding)

Yhteyshenkilöt

Jenni Mäki (jenni.l.maki [at] tuni.fi) ja Kirsi Juhila (kirsi.juhila [at] tuni.fi)