Projekti

ProDigiOUs - Productivity with Digitalisation, Open data and Usability

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen päätavoitteena on luoda laaja- ja monialainen 3D-mittausmenetelmien ja tietomallintamisen osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto. Tavoitteen toteutumista edistetään ensisijaisesti tarjoamalla koulutuksia ja rohkaisemalla PK-yrityksiä kokeilemaan uusia toimintatapoja ja teknologioita.

Tavoite ja tehtävät

Suomalaisen yhteiskunnan isoksi lähivuosien tavoitteeksi on nostettu tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen digitalisaation avulla. Digitaalisuuden arkipäiväistyminen on jo muokannut myös rakennusalan totuttuja toimintatapoja. Digitalisaatio on edennyt parhaiten uudisrakentamisen hankkeissa, mutta korjausrakentamisessa isotkin yritykset ovat vielä alkutaipaleella. Kotimaassa korjausrakentamisen volyymi on ohittanut uudisrakentamisen, mikä luo lisääntyvän kysynnän olemassa olevan rakennetun ympäristön mittaus- ja mallintamispalveluille.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen ProDigiOUs -hanke kouluttaa pirkanmaalaisia rakennus- ja kiinteistöalan pk-yrityksiä hyödyntämään 3D-mittausmenetelmiä ja tietomallinnusta korjausrakentamisessa.

Hankkeen päätavoitteena on luoda laaja- ja monialainen 3D-mittausmenetelmien ja tietomallintamisen osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto. Tätä kautta synnytetään uusia palveluja ja yritystoimintaa.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään selvitystöiden, koulutusten ja viestinnän kautta, sekä edistämällä uusien liiketoimintamallien syntymistä osallistumalla niiden kehittämiseen. Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat rakennusalan pk-yritysten työntekijät (erityisesti arkkitehti-, suunnittelu- ja mittauspalveluja tuottavat yritykset sekä rakennusliikkeet), rakennusalan yrittäjät, isännöitsijät ja kiinteistöyritysten työntekijät sekä rakennuskonevuokraamojen työntekijät ja yrittäjät.

Hankkeen toteuttajina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Lisäksi yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat A-Insinöörit Oy ja Rakennusteollisuus RT ry.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Kalle Tammi
kalle.tammi [at] tamk.fi