Projekti

ProDigial

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta | Organisation sub unit: Rakennustekniikka

ProDigial-tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa infra-alan tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä. Tutkimusohjelma jakaantuu neljään tutkimuskokonaisuuteen:

 • Elinkaaren läpäisevä tieto
 • Hankinta ja yhteistyö
 • Toimintakulttuurin muutos
 • Tuottavuuden parantaminen

Tutkimusohjelma toteutetaan laajalla yhteistyöllä, jossa on mukana infran omistajatahot, palveluntuottajat sekä yliopiston useat tutkimusryhmät.

Tavoite ja tehtävät

 • Parantaa tuottavuutta infra-alalla
 • Tehostaa käytännön työtä ja sujuvoittaa arkea
 • Edistää digitalisaation hyödyntämistä
 • Kehittää valmiuksia muutoksen johtamiseen
 • Lisätä osaamista alalla
 • Parantaa eri tahojen välistä vuoropuhelua ja yhteistä tietopohjaa
 • Tuottaa uusinta tietoa päätöksentekoon

Rahoituslähde

Väylävirasto, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Oulun Infra, Lahden kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Lappeenrannan kaupunki

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Kalle Vaismaa

Industry Professor, Infra-alan digitalisaatio
Rakennetun ympäristön tiedekunta