Projekti

Preconception Health of Youth (PreconNet)

Erasmus+ logo

Kolmevuotisen ViVa-hankkeen kuluessa tuli ilmi uusi merkityksellinen aukko terveyden vahvistamisessa ja hedelmällisyysterveyden suojelemisessa, joka tunnistettiin keskusteluissa eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Eurooppalainen trendi viivästyttää lasten hankintaa näkyy jo tilastoissa: lapsiluku vähenee, raskausongelmat lisääntyvät. Preconception Health ja terveyden vahvistamisen tietous on terveydenhuollon opetussuunnitelma- ja terveydenhuoltotyöntekijöiden työssä Euroopassa aihealue lähes täysin katveessa. Suuri tarve näkyy jo eri maiden kansanterveystilastoissa. Hankkeessa luodaan yhteistä eurooppalaista mallia koulutukseen ja digitaalisia sovellutuksia aiheen opettamiseen ja opiskeluun. Opetussuunnitelmaa ja opetusmenetelmiä kehitetään sekä Bachelor että Masters -tasolle.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on opetussuunnitelman ja digitaalisten opetusmenetelmien kehittäminen eurooppalaisessa järjestelmässä. Tarkoituksena on rakentaa uudentyyppinen, innovatiivinen digitaalinen kirjasto, joka toimii opettajien työkaluna ja opiskelijoiden itseopiskelun mahdollistajana. Pitkän aikavälin tavoitteena on nuorten aikuisten hedelmällisyyden suojelu ja tahattoman lapsettomuuden ehkäisy.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Yhteyshenkilöt

Jouni Tuomi
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi