Tutkimusinfrastruktuuri

PRACE – the Partnership for Advanced Computing in Europe

Tiedekunta tai osaamisyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisaation alayksikkö: Fysiikka

PRACE on eurooppalainen suurteholaskennan tutkimusinfrastruktuuri, johon kuuluu 26 jäsenmaata. Suomessa CSC koordinoi PRACEn koulutustarjontaa ja toimii PRACE Training Center -keskuksena. Tampereen yliopiston fysiikan yksikkö on mukana tuottamassa PRACEn laskentaresursseja.