Projekti

Potkua Pirkanmaalle

Hankkeen tavoitteena on Pirkanmaan alueella toimivien hevosalan yrittäjien hyvinvoinnin parantaminen ja heidän keskinäisen verkoistoitumisensa kehittäminen, mikä mahdollistaa hevosalan yritystoiminnan kehittymisen.

Tavoite ja tehtävät

Yrityksille tarjotaan esikartoituksen avulla määriteltyjä osaamistarpeita vastaavaa koulutusta hyvinvoinnin, liiketoimintaosaamisen, tallien toimintojen järkeistämisen ja uudistamiseen liittyen. Koulutuksien lisäksi on pienryhmissä tapahtuvaa toimintaa ammattilaisten johdolla, koskien koulutuksen aihepiirejä. Koulutuksiin on mahdollista osallistua myös verkon kautta. Hankkeessa tehdään digitaalinen alusta, jossa päivitetään jatkuvasti yrittäjille ajankohtaista tietoa. Digitaalinen alusta toimii myös työntekijöiden (jotka voivat myös itse olla yrittäjiä) ja työnantajien kohtaamispaikkana, jossa hevosalan osaajat voivat tarjota työpanostaan ja työnantajat informoida tulevista ja akuuteista työllistämistarpeistaan. Lisäksi alusta toimii keskusteluympäristönä, jossa yrittäjät voivat myös tiedottaa toisiaan akuuteista asioista, keskustella ajankohtaisista aiheista ja uusista kokeiluista sekä vaihtaa kokemuksia.

Hankkeen aikana vahvistetaan Pirkanmaan hevosalan yrittäjien välistä verkostoa ja yhteistyötä, jossa apuna käytetään kasvokkaisten tapaamisten lisäksi em. digitaalista alustaa. Lisäksi haetaan uusia toimintamalleja ja ideoita järjestämällä yhteinen benchmarking-matka Pohjoismaiseen tallikohteeseen ja kotimaisia matkoja suomalaisiin tallikohteisiin.

Rahoituslähde

Maaseuturahasto 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Piia Tarnanen
piia.tarnanen [at] tamk.fi