Hyppää pääsisältöön

Pohjarakenteiden laskentamenetelmät

Tutkimusalueessa kehitetään geotekniikan ja pohjarakentamisen laskentamenetelmiä, jotta mitoituslaskelmien luotettavuutta voidaan parantaa erityisesti haastavissa pohjaolosuhteissa. Aihepiiri käsittää niin murtorajatila kuin käyttörajatilatarkastelut ja pitää sisällään mm. stabiliteettitarkastelut (penkereiden ja luonnonluiskien vakavuus), maanpaine/tukirakenteet sekä perustusrakenteet. Laskentamenetelmien kehittämisen edellytyksenä on kokonaisvaltainen ymmärrys maan ominaisuuksista ja niiden määrittämisestä, sekä maan käyttäytymisestä ja tarvittaessa maan ja rakenteen yhteistoiminnasta.

Tausta

Olemme olleet mukana kehittämässä geotekniikan laskentaohjelmistoa GeoCalc vastaten sen geoteknisestä sisällöstä. RASTAPA projektissa kehitimme ja paransimme stabiliteetin laskentamenetelmiä erityisesti vanhoja ratapenkereitä silmällä pitäen. Juuri alkaneessa MASI projektissa keskitytään mm. tukirakenteiden mitoittamiseen. Tutkimustyön tulokset pyritään saamaan mahdollisimman pian käytäntöön. Tästä esimerkkinä mm. Geocalc ohjelma, joka on johtava geotekniikan mitoitusohjelmisto Suomessa. Lisäksi esim. RASTAPA projektin tuloksia on otettu käyttöön niin viranomaisohjeissa kuin Geocalc ohjelmassa.

Tavoite ja tehtävät

Pohjarakenteisiin liittyvät ongelmat ovat kasvussa, kun rakentaminen on siirtynyt entistä haasteellisimpiin pohjaolosuhteisiin. Suomessa on mm. paljon pehmeitä savikerroksia, joiden lujuus ja muodonmuutosominaisuudet ovat hyvin huonot, jolloin niiden varaan rakennettaessa rakennusvirheiden riskit kasvavat. Toisaalta mitoituksen tarkkuutta tulee parantaa, jotta valitut ratkaisut olisivat paitsi kestäviä, myös taloudellisia.

Koordinoiva organisaatio

Finnish Transport Infrastructure Agency

Yhteyshenkilöt

Tim Länsivaara
Professori
tim.lansivaara [at] tuni.fi
+358 40 765 8085