Tutkimusverkosto

Pirkanmaan turvallisuusklusteri

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on vuodesta 2011 saakka toiminut turvallisuusalan toimijoiden yhteistyöverkosto.

Tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista kysymyksistä sekä kehittää uusia ideoita, lähestymistapoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää turvallisuutta.

Klusteriin kuuluu oppi- ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä, viranomaisorganisaatioita sekä kolmannen sektorin toimijoita. Olemme kohtaamispaikka tulevaisuuden turvallisuuden tekijöille.

Poliisiammattikorkeakoulu koordinoi turvallisuusklusteria vuosina 2011–2014 ja Tampereen ammattikorkeakoulu vuosina 2014–2017. Tällä hetkellä koordinointivastuu on Tampereen yliopistolla.

Ryhmän johtaja