NanoESCA and ALD
Tutkimusryhmä

Pintatiede

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Fysiikka | Tieteenala: Fotoniikka

Prof. Mika Valdenin johtama Pintatieteen tutkimusryhmä tutkii nanorakenteisten metallien ja puolijohteiden pinnoilla tapahtuvia ilmiöitä. Tavoitteena on ymmärtää faasien välisten rajapintojen (kiinteä-kiinteä, kiinteä-neste, ja kiinteä-kaasu) fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia ja kehittää nanoilmiöihin perustuvia uusia toiminnallisia pintoja.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Pintatieteen tutkimusryhmän päätutkimusalueet ovat:

Keinotekoinen fotosynteesi [J. Phys. Chem. C 120(4), 2247 (2016)]

Nanorakenteiset fotoaktiiviset materiaalit [Scripta Materialia 119, 76 (2016)]

Pintavälitteiset prosessit metalliseoksissa [Corrosion Science 112, 204 (2016)]

Metallisten pintojen biofunktionalisointi [Nanotechnology 25, 435603 (2014)]

Pinnoitteiden toiminnallisuus [Corrosion 73(2), 169 (2017)]

Uudet pinta-analyyttiset tutkimusmenetelmät ja -laitteistot [Surface Science Laboratory (SSL) at TAU] [Rev. Sci. Instrum. 77, 083901 (2006)] [NanoESCA spectromicroscopy at TAU] [FinEstBeAMS at MAX IV]

Atomikerroskasvatus [ACS Applied Materials & Interfaces (2019)]


Tutkimusryhmän pintaherkkiin tutkimusmenetelmiin sisältyvät mm. fotoelektronispektroskopia, fotoemissioelektronimikroskopia, tunnelointimikroskopia, matalaenergisten elektronien diffraktio ja impedanssispektroskopia. Tutkimuslaitteistoihin sisältyy myös pintojen valmistuksen ja muokkauksen mahdollistavia menetelmiä, joka voidaan toteuttaa ultrasuurtyhjiössä (UHV) tai erillisen atomikerroskasvatusreaktorin avulla. Ryhmällä on merkittävää kokemusta synkrotronivalolla tehtävästä pinta-analyyttisestä tutkimuksesta, kuten korkean resoluution fotoelektronispektroskopiasta ja röntgenabsorptiospektroskopiasta MAX IV -laboratoriossa.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Mika Valden

professori, Pintatieteen tutkimusryhmän johtaja
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilö(t)