Projekti

Pikatestit nopeuttamaan veden mikrobiologisen laadun seurantaa (TAM3WAT)

Tavoitteena on kehittää testausalusta, jonka avulla voidaan havaita kaikki vesinäytteessä olevat mikrobit yhdellä testillä. Tämä nopeuttaa ja parantaa veden mikrobiologisen laadun seurantaa.

Tavoite ja tehtävät

Erilaisten mikrobien aiheuttamat infektiotaudit ovat yleisimpiä ja laajimpia juomaveteen liittyviä terveysriskejä kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä veden mikrobiologisessa tutkimuksessa vakiintuneet menetelmät ovat usein aikaa vieviä, eivätkä ne välttämättä kerro, onko vedessä tautia aiheuttavia mikrobeja.
TAM3WAT-hankkeen tavoitteena on kehittää mikrobien genomin monistusmenetelmään ja uuden sukupolven sekvensointimenetelmään perustuvaa testausalustaa, jossa yhdellä testillä voidaan todeta kaikki vesinäytteessä olevat mikrobit. Tämä mahdollistaa mikrobien osoittamisen vesinäytteistä nykymenetelmiä laajemmin ja nopeammin. Kehitettävän kaupallisen testin avulla analysointi on mahdollista suorittaa myös näytteenottopaikalla, jolloin pystytään välttämään laajojen vesivälitteisten epidemioiden synty.
Hanke toteutetaan TAMKin rakentaminen ja ympäristöteknologia -yksikön, Tampereen yliopiston kansainvälisen lääketieteen tutkimusryhmän, virologian tutkimusryhmän ja anatomian tutkimusryhmän sekä Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitoksen yhteistyönä.

Rahoituslähde

Tampere3-kilpailu

Yhteyshenkilöt

Marita Hiipakka
marita.hiipakka [at] tamk.fi