Projekti

PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut - INVESTOINTI

Vähähiilisten kalvomateriaalien prosessoinnin ja biohajoavuus/kompostitavuustestauksen laiteinvestoinnit.

Tavoite ja tehtävät

Investointihankkeessa tuetaan TAMKiin rakennettavan biohajoavuus- ja kompostoitavuustestausympäristön kehittämistä laiteinvestoinnein. Vastaavasti laiteinvestoinneilla parannetaan VTT:n Tampereen yksikön kalvonvalmistuksen prosessia ja sen energiatehokkuutta. Yhdessä nämä investoinnit mahdollistavat kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisen ja avoimen tutkimus- ja pilotointiympäristön luomisen. Sen avulla yritysten on jatkossa helpompi tutkia ja kehittää sekä nopeuttaa uusien vähähiilisempien tuotteiden markkinoille tuloa.
Hankkeessa tehdyistä investoinneista hyötyvät erityisesti pirkanmaalaiset kalvoalan yritykset, jotka pystyvät joustavasti hyödyntämään Pirkanmaalle muodostuvaa uutta osaamiskeskittymää uusien vähähiilisempien tuotteiden tuotekehityksessä. Investointihanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto ja sitä koordinoi VTT. TAMKin lisäksi osatoteuttajina on 9 pirkanmaalaista yritystä. Investointihanke liittyy kiinteästi kehityshankkeeseen PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Marita Hiipakka
marita.hiipakka [at] tamk.fi