Kuvakaappauksia Hämeen Sanomien ja Karjalaisen erilaisista julkaisualustoista.
Projekti

Painettua vai digitaalista? Käyttöliittymän merkitys sanomalehtien lukemisen tavoissa ja lukemisvalinnoissa

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisation sub unit: Viestintätieteet | Tieteenala: Journalistiikka

Projektissa tutkitaan, miten ihmiset lukevat uutisia painetussa sanomalehdessä ja digitaalisilla alustoilla. Tavoitteena on ymmärtää uutisten lukemisen tapoja ja käytäntöjä monimediaympäristössä antamalla yleisön itse kertoa omasta mediakäytöstään. Projekti tuottaa media-alalle lisää tietoa siitä, miten lukijat lukevat uutisia erilaisissa päätelaitteissa.