Projekti

Päihdeongelmaisten asiakassegmentoinnin käytettävyys palvelusuunnittelussa ja sen vaikutukset asiakkaiden hyvinvointiin ja päihdekäyttöön (2019-)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Asiakkaiden heterogeenisyys aiheuttaa haasteita päihdepalvelujen organisoinnille ja hoidon onnistumiselle. Asiakkaan palvelupolkujen rakentamista toteutetaan palvelusuunnitelmassa ja sillä on merkitystä hoidon tuloksellisuuden näkökulmasta. Projektissa tarkastellaan asiakassegmentointia - eli asiakkaiden ryhmittelyn heidän yksilöllisten palvelutarpeidensa ja hoitoon vaikuttavien ominaisuuksiensa perusteella – asiakassegmentoinnin käytettävyyttä sekä näiden toimien vaikuttavuutta. Kiinnostuksen kohteena on päihdeongelmaisten asiakkaiden segmentoinnin ja sen perusteella tehdyn asiakkuuspolutuksen hyvinvointivaikutukset ja asiakkaiden kokemukset asiakassegmentoinnista. Tutkimuksessa tarkastellaan myös ammattilaisten näkemyksiä digitaalisen Suuntima-työkalun sopivuudesta päihdeongelmaisten asiakkaiden hoitopolkujen suunnitteluun. Olemme päihdepalveluketjuja koskevan tutkimuksen toteuttajana, joka on osa laajempaa Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS – Kehitämme yhdessä -hanketta, jossa päätoteuttajana on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja sen perusterveydenhuollon yksikkö.

Yhteyshenkilö(t)