Projekti

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – OPPIMISEN KIPINÄ

Tavoitteenamme on tukea lukiokoulutusta uuden lukiolain edellyttämässä uudistumisprosessissa. Haluamme myös edistää opetuksen laadun kehittymistä ja opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista.

Keskitymme opettajan osaamisen vahvistamiseen erityisesti oppimisen tuen, opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Lisäksi tavoitteena on pohtia pedagogista saavutettavuutta ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi