Projekti

OPPIJA ikä kaikki

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

OPPIJA ikä kaikki - hankkeessa kehitetään monipuolisesti pedagogisia malleja ja menetelmiä heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen kehittämiseen ja kehittymisen tukemiseen a) työelämän vaatimusten mukaisiksi b) tukemaan aikuisia opinnoissaan ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan jatko-opintoihin.

Kohderyhmänä sekä ammatillisen peruskoulutuksen parissa olevat aikuiset ml. vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus että koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat aikuiset, joiden tavoitteena on hakeutua ammatilliseen koulutukseen mutta koulutuksen ja työn ulkopuolella olo on pitkittynyt tai työelämässä pysyminen edellyttää uudelleen kouluttautumista.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeella saadaan aikaan heikoilla perustaidolla olevien aikuisten taitojen kehittymistä työelämän vaatimusten mukaisiksi sekä heidän valmiuksiaan jatko-opintoihin.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Minna Ahokas
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi