Projekti

Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Koulutushankkeella edistetään ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisen laadukkaan ammatillisen koulutuksen toimeenpanoa, joka käytännössä toteutuu oppilaitoksissa.

Tavoite ja tehtävät

Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelman tarkoituksena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtoreiden ja esimiesten johtamisosaamista. Koulutuksella edistetään alueellisen suunnittelun ja päätöksenteon tietoperusteisuutta, mikä tukee strategisten suunnitelmien täytäntöönpanoa. Keskeisenä sisältönä hankkeessa on ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon johtaminen sekä vapaan sivistystyön toimintojen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeella vahvistetaan opetustoimen johtajien ja esimiesten pedagogisen johtamisen ja uuden toimintakulttuurin luomisen osaamista.

Rahoituslähde

OPH

Yhteyshenkilöt

Kaisa-Leena Ahlroth
kaisa-leena.ahlroth [at] tamk.fi