Projekti

OHOSKE - Varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien tutkimusperustaisen ohjausosaamisen kehittäminen muuttuvissa oppimisympäristöissä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

OHOSKE-verkosto on kuuden yliopiston varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjausosaamista kehittävä verkosto, joka kokoaa yhteen kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa ohjausosaamisesta ja sen kehittämisestä muuttuvissa oppimisympäristöissä sekä selkeyttää ohjausosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Verkosto järjestää ohjausosaamisen koulutusta sekä seminaareja, tuottaa ohjausosaamisen materiaaleja opettajankoulutuksen käyttöön. Verkosto kehittää varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen liittyvää ohjausosaamista kansallisesti ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja opettajankouluttajien perus-ja täydennyskoulutuksessa. Verkostoon kuuluvat paikalliset kehittäjäryhmät ja se kattaa varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat, harjoittelupäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, opettajankouluttajat, kuntatoimijat sekä alan tutkijat.

OHOSKE-verkosto on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen hanke. Hankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Lisäksi OHOSKE-hanke  tekee yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Hanketta koordinoi Turun yliopisto.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinoiva organisaatio

OHOSKE-verkosto on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen hanke. Hankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Lisäksi OHOSKE-hanke  tekee yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Hanketta koordinoi Turun yliopisto.

Yhteyshenkilöt

Arttu Mykkänen

arttu.mykkanen [at] tuni.fi

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Arttu Mykkänen

yliopistonlehtori, (varhaiskasvatus)
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta