Projekti

OHJUS - Ohjauksella uutta suuntaa

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Hyvinvointi ja terveysteknologia, Pedagogiset ratkaisut, Terveys | Organisation sub unit: Innovaatiokulttuuri, Innovaatiopalvelut, Jatkuva oppiminen, Kehityspalvelut, Oppimisen ja koulutuksen kehittämisen palvelut | Tieteenala: Terveys yhteiskunnassa

Ohjaamisen sietämätön keveys (OHJUS) –hankkeessa tavoitteena on ohjata ja valmentaa toisen asteen koulutuksen nuoria yksinkertaisemmin ja tehokkaammin korkeakouluopintoihin sekä korkeakoulussa opiskelevia jo opintojen aikana työelämään. Tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden minäpystyvyyden, suoriutumisen sekä jatkuvan oppimisen vahvistaminen sekä voimaantuminen itsensä kehittämisestä.  Hankkeessa kootaan ja tehdään näkyväksi ohjauksen, koulutuksen ja oppisopimuksen ekosysteemi, mikä vahvistaa toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoita, oppilaitoksia sekä yrityksiä ja viranomaistahoja keskinäistä ja opiskelijaan päin tapahtuvaa tiedon saavutettavuutta. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kansallisesti levitettävä ohjauksen ja koulutuksen kokonaisuusmalli, mikä sisältää opiskelijan yksilöllisistä tarpeista lähtöisin olevan ohjauksen ja valmennuksen, digitaalisen ohjausalustan sekä uudet osaamisen hankkimisen ja työssäoppimisen mallit.  Ohjauksen ja koulutuksen kokonaismallissa etsitään, toteutetaan ja kokeillaan korkeakoulutuksessa tarvittavia uudistuvia tapoja, jotka auttavat hakijaa ja opiskelijaa ymmärtämään, mistä opinnoissa on kyse ja syntyy tunne ja rohkeus, että pärjään.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö(t)