Projekti

Ohjaus ja arviointi ammatillisessa koulutuksessa

Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Näin he voivat vastata ammatillisen toisen asteen koulutusta ohjaavien säädösten ja ohjeiden asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Samalla huolehditaan osaltaan valtakunnallisesta laadunvarmistuksesta, joka on oleellista opiskelijan oikeusturvan vuoksi.

Tavoite ja tehtävät

Kyseessä on kaikkien viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Yrkesakademin yhteisesti suunnittelema hanke. Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutoksissa. Samalla varmistetaan tavoitteiden mukainen laatu ja käytäntöjen valtakunnallinen yhtenäisyys. Hankkeen toteutus aloitetaan Parasta Osaamista -verkostohankkeen päätyttyä hyödyntäen sen yhteydessä kehitettyjä modulaarisia osaamiskokonaisuuksia. Näin turvataan opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaus- ja arviointiosaamisen jatkuvuus ja vaikuttavuus.
Koulutussisältöjen kolme keskeistä teemaa ovat: henkilökohtaistaminen, arviointi sekä oppimisen tavat ja mahdollisuudet. Ohjausosaamisen kehittäminen kulkee kaikissa näissä yhteisenä läpäisevänä teemana.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi