Projekti

nZEB-hankeosaaminen

Hankkeen päätavoitteena on, että alan toimijat osaavat tunnistaa nZEB-rakennusten haasteet ja tarjota yhteistoiminnallisesti  aidosti vähän energiaa käyttäviä kokonaisratkaisuja.

Tavoite ja tehtävät

EU:ssa siirrytään seuraavaksi lähes nollaenergiarakennuksiin (nZEB-rakennukset), joilla on erittäin korkea energiatehokkuus, ja joiden vähäinen energiatarve katetaan laajalti uusiutuvalla energialla, mukaan lukien lähellä tuotettu uusiutuva energia.
nZEB-rakennukset edellyttävät uusia ratkaisuja rakennusten suunnittelulle, laitevalinnoille sekä energiankäytölle ja sen ohjaukselle. nZEB -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että rakennusten arkkitehtuuri ja rakenneratkaisut on suunniteltu energiatehokkaiksi.
Hankkeen kohde on energiatehokas pientalorakentaminen. Hankkeessa kehitetään uutta osaamista nZEB pientalon kokonaisratkaisulle ja toimintatavoille. Samalla synnytetään kokonaan uutta palveluliiketoimintaa ja luodaan uusia työpaikkoja.
Hankkeeseen osallistuville suunnittelijoille, rakentajille, työnjohtajille ja valvojille, jotka ovat yleisesti pieniä yrityksiä, järjestetään työpajoja, joissa he uudistavat omaa osaamistaan ja samalla tuovat erilaisia näkemyksiä yhteiseen käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään myös muille alan toimijoille tilaisuuksia, joissa levitetään laajemmin nZEB-osaamista. Hankkeessa syntyvästä aineistosta tehdään myös e-opiskelumateriaali.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Jan-Erik Järventie
jan-erik.jarventie [at] tuni.fi