Projekti

NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Nuorisotyö ja -tutkimus

Uusimman Nuorisobarometrin mukaan nuorten suurin tulevaisuutta koskeva huoli on ilmastonmuutos. Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT!) -hanke ottaa tämän huolen vakavasti. Sen perusajatus on, että nuorten ympäristöhuolten ja ahdistuksen käsittelyyn ei riitä pelkkä keskustelu, vaan heidän kanssaan on keksittävä käytännöllisiä välineitä vaikuttaa ympäristöongelmiin. Samoin yhteiskunnan valmiuksiin suhtautua ja keinoihin tukea nuorten aktivoitumista pitäisi panostaa paljon enemmän.

NYT!:in tavoitteena on kääntää nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla. Hankkeessa tutkitaan luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta sekä sitä, mitä merkityksiä tällaisella toimijuudella on heille itselleen ja laajemmin yhteiskunnassa.

Tieteellisten julkaisujen lisäksi NYT!-kollektiivi kehittää yhteistyössä nuorten kanssatutkijoiden ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa käytännöllisiä ympäristöpoliittisen toimijuuden välineitä ja keinoja 12–16-vuotiaille. Ne ovat käytössä leirikouluohjelmassa, jota Suomen nuorisokeskukset tulevat tarjoamaan valtakunnalllisesti 6.–9.-luokkalaisille.

Hankkeessa toteutettavien leirikoulupilottien vaikutusta seurataan, ja saatujen kokemusten pohjalta luodaan Tampereen korkeakouluyhteisölle monitieteinen ympäristöpoliittinen seikkailu- ja elämyspedagoginen kurssi osaksi Kestävän kehityksen -opintokokonaisuutta.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Yhteyshenkilö(t)