Green branches
Projekti

Nuorten terveystapatutkimus (NTTT)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

NTTT on monitieteinen tutkimusohjelma, joka käynnistyi vuonna 1977. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. NTTT tuottaa tietoa nuorten terveyden ja terveystottumusten kehityksestä sekä sosioekonomisista terveyseroista ja terveyden riski- ja suojatekijöistä. NTTT:n tuottama tieto luo perustaa nuorten terveyden edistämistyölle ja toimii kansallisten terveysohjelmien arvioinnissa.

NTTT:n aihealueina ovat mm.

 • eri tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttö sekä tupakkariippuvuus
 • rahapelaaminen
 • koettu terveys ja stressioireet
 • liikunta
 • erityisruokavaliot
 • hammashygienia
 • informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö
 • ylipaino
 • hormonaalinen ehkäisy
 • lepo
 • väkivalta
 • suorituskykyä parantavien aineiden käyttö

Vuoden 2019 kyselyn raportti

Tutkimusryhmä

Tutkimuksen johtaja: professori Arja Rimpelä

Tampereen yliopisto: Pirjo Lindfors, Jaana Kinnunen, Salma El-Amin

Yhteistyötahot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Susanna Raisamo, Hanna Ollila

Alkoholipoliittinen tutkimussäätiö: Tomi Lintonen

Tampereen kaupunki, Hatanpään sairaala: Minna Ståhl