Hyppää pääsisältöön

NOS-HS Historical Trauma Studies: Nordic, Baltic and European Perspectives

Tampereen yliopisto
1.1.2018–31.12.2020
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

NOS-HS-hanke "Historical Trauma Studies" tuo yhteen kansainvälisen joukon historioitsijoita, kulttuurintutkijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, psykologeja, kirjallisuudentutkijoita, etnologeja ja psykiatreja, jotka kaikki tarkastelevat trauman kokemusta historiallisena ilmiönä. Tavoitteenamme on tuoda yhteiskuntatieteelliset ja humanistiset tulkinnat voimakkaammin mukaan traumatutkimukseen sekä kehittää näin ylirajaisia, vertailevia ja monitieteisiä näkökulmia. Korostamalla traumakokemusten historiallista ja kulttuurista vaihtelevuutta hanke osallistuu keskusteluun trauman olemuksesta sekä tuottaa kriittistä tietoa niistä eri tavoista, joilla traumakokemukset ovat ilmenneet ja niitä on hoidettu ja käsitelty.

Hankkeen empiirisenä kohteena on erityisesti toisen maailmansodan ja sen jälkivuosien aika Itä-, Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Suurin osa vuosien 1939-1945 väkivallasta Euroopassa tapahtui tällä alueella kohdistuen usein sotilaiden sijaan siviileihin. Silti aiempi historiallinen traumatutkimus on keskittynyt yleensä sotilaiden kokemuksiin Länsi-Euroopassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Historiallisen traumatutkimuksen laajeneminen uusiin ihmisryhmiin, ajanjaksoihin, alueisiin ja tieteenaloihin merkitsee aiempien käsitysten uudelleenarviointia ja tuoreita tulkintoja.

Hankkeen rahoittajana on humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen toimikuntien pohjoismainen yhteistyöelin NOS-HS. Hanketta johtaa dos. Ville Kivimäki Tampereen yliopistossa ja sen yhteistyökumppaneina ovat Kööpenhaminan yliopisto, Lundin yliopisto sekä Norwegian University of Science and Technology Trondheimissa. Hanke koostuu kolmesta workshopista Tampereella (2018), Trondheimissa (2019) ja Gdanskissa (2020).

Projektiin kuuluvat henkilöt